Skidanje alata - (UUX,AUX,NUX)

Rad u labosu i kod kuće sa računalima u oblaku:

- Skinite i pokrenite/instalirajte Spice Virt-viewer (jedan od dolje navedenih):
   - Windows verzija Virt-view 9.0 (x64) (cca 80MB)
   - Windows verzija Virt-view 9.0 (x86) (cca 80MB)
   - Stara portable verzija za Windows 3.0 (cca 30MB)
   - Spice protocol remote bundle package za OSX (MAC) (cca 11MB)
   - Na linuxu: za debian/ubuntu/fedora instalirajte paket imena virt-viewer

Rad kod kuće sa vlastitom instalacijom:

- Skinite i instalirajte program VMware Workstation Player: VMware Workstation Player
- Skinite konfiguracijsku datoteku i sliku virtualnog diska sa stranica TVZ-a:
   - Konfiguracija (od ak.god 2011/12, zadnja promjena 19.11.2015 (hw version 10): debian-konf-v3.zip (cca 1kb)
   - Slika diska (od ak.god 2017/18, zadnja promjena 12.09.2018 (ispravak postavki mreznih kartica i postavki DNS): debian-disk-v5.zip (cca 1.4GB)
- Otpakirajte zadnje dvije ZIP datoteke u isti direktorij i pokrenite debian.vmx

Instalirani operacijski sustav ima slijedeće korisnike:

Login: root
Lozinka: rootpass
Login: pero
Lozinka: peropass